• Manulife Investment Management

    Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam ("Manulife Asset Management Vietnam Company Limited") hay ManulifeAM Việt Nam là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife ("Manulife Asset Management"). Giá trị và kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi mang đến cho khách hàng dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố cấu thành nên nền tảng tiến trình quản lý đầu tư của chúng tôi: văn hóa quản trị rủi ro, đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ tài năng và cơ cấu tổ chức hoạt động vững mạnh.

    Hầu hết các chuyên viên làm việc tại ManulifeAM Việt Nam đều đạt chứng chỉ hành nghề chuyên môn quy định, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu. Tổng tài sản chúng tôi đang quản lý tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 tương đương 38,000 tỷ VND.
    Phân bổ tài sản đầu tư tham khảo:

    ỨNG TUYỂN